C9 Công tắc Zigbee

C9 Công tắc Zigbee
Công tắc cảm ứng đèn chiết áp mặt kính 2 nút 1 chiều Livolo Zigbee Dimmer

Công tắc cảm ứng đèn chiết áp mặt kính 2 nút 1 chiều Livolo Zigbee Dimmer

1.750.000đ

1.917.000đ

liên hệ
Công tắc Cảm biến cơ thể người ZigBee PIR Livolo VL-B6FUZ-2BP

Công tắc Cảm biến cơ thể người ZigBee PIR Livolo VL-B6FUZ-2BP

1.190.000đ

1.377.000đ

liên hệ
Công tắc cảm ứng mặt kính 1 nút 1 chiều Livolo Zigbee

Công tắc cảm ứng mặt kính 1 nút 1 chiều Livolo Zigbee

990.000đ

1.088.000đ

liên hệ
Công tắc cảm ứng mặt kính 2 nút 1 chiều Livolo Zigbee

Công tắc cảm ứng mặt kính 2 nút 1 chiều Livolo Zigbee

1.190.000đ

1.309.000đ

liên hệ
Công tắc cảm ứng mặt kính 3 nút 1 chiều Livolo Zigbee

Công tắc cảm ứng mặt kính 3 nút 1 chiều Livolo Zigbee

1.399.000đ

1.534.000đ

liên hệ
Công tắc cảm ứng mặt kính 4 nút 1 chiều Livolo Zigbee

Công tắc cảm ứng mặt kính 4 nút 1 chiều Livolo Zigbee

1.599.000đ

1.759.000đ

liên hệ
Công tắc cảm ứng mặt kính 1 nút 2 chiều Livolo Zigbee

Công tắc cảm ứng mặt kính 1 nút 2 chiều Livolo Zigbee

1.150.000đ

1.264.000đ

liên hệ
Công tắc cảm ứng mặt kính 2 nút 2 chiều Livolo Zigbee

Công tắc cảm ứng mặt kính 2 nút 2 chiều Livolo Zigbee

1.450.000đ

1.534.000đ

liên hệ
Công tắc cảm ứng mặt kính 3 nút 2 chiều Livolo Zigbee

Công tắc cảm ứng mặt kính 3 nút 2 chiều Livolo Zigbee

1.650.000đ

1.804.000đ

liên hệ
Công tắc cảm ứng mặt kính 4 nút 2 chiều Livolo Zigbee

Công tắc cảm ứng mặt kính 4 nút 2 chiều Livolo Zigbee

1.950.000đ

2.074.000đ

liên hệ
Công tắc cảm ứng Mô-đun đèn chiết áp khung mặt kính 1 nút 1 chiều Livolo Zigbee Dimmer VL-C9FC1D1Z-2WP

Công tắc cảm ứng Mô-đun đèn chiết áp khung mặt kính 1 nút 1 chiều Livolo Zigbee Dimmer VL-C9FC1D1Z-2WP

1.690.000đ

1.736.000đ

liên hệ
Công tắc cảm ứng Mô-đun đèn chiết áp khung mặt kính 1 nút 2 chiều Livolo Zigbee Dimmer VL-C9FC1SD1Z-2WP

Công tắc cảm ứng Mô-đun đèn chiết áp khung mặt kính 1 nút 2 chiều Livolo Zigbee Dimmer VL-C9FC1SD1Z-2WP

1.790.000đ

1.916.000đ

liên hệ
Công tắc cảm ứng Mô-đun đơn 1 chiều Livolo Zigbee khung mặt kính

Công tắc cảm ứng Mô-đun đơn 1 chiều Livolo Zigbee khung mặt kính

990.000đ

1.106.000đ

liên hệ
Công tắc cảm ứng Mô-đun đôi  1 chiều Livolo Zigbee khung mặt kính VL-C9FC2Z-2WP

Công tắc cảm ứng Mô-đun đôi 1 chiều Livolo Zigbee khung mặt kính VL-C9FC2Z-2WP

liên hệ
Công tắc cảm ứng Mô-đun đơn 2 chiều Livolo Zigbee khung mặt kính VL-C9FC1SZ-2WP

Công tắc cảm ứng Mô-đun đơn 2 chiều Livolo Zigbee khung mặt kính VL-C9FC1SZ-2WP

liên hệ
Công tắc cảm ứng Mô-đun đôi  2 chiều Livolo Zigbee khung mặt kính VL-C9FC2SZ-2WP

Công tắc cảm ứng Mô-đun đôi 2 chiều Livolo Zigbee khung mặt kính VL-C9FC2SZ-2WP

liên hệ
Công tắc cảm ứng Mô-đun rèm cửa đôi Livolo Zigbee Curtain khung mặt kính

Công tắc cảm ứng Mô-đun rèm cửa đôi Livolo Zigbee Curtain khung mặt kính

liên hệ
Công tắc cảm ứng Mô-đun rèm cửa đôi Livolo Zigbee Curtain khung mặt kính VL-FC2WZ-2WP

Công tắc cảm ứng Mô-đun rèm cửa đôi Livolo Zigbee Curtain khung mặt kính VL-FC2WZ-2WP

liên hệ
Công tắc cảm ứng Mô-đun tăng và giảm ( + | - )  đèn chiết áp khung mặt kính 2 chiều Livolo Zigbee Dimmer

Công tắc cảm ứng Mô-đun tăng và giảm ( + | - ) đèn chiết áp khung mặt kính 2 chiều Livolo Zigbee Dimmer

2.150.000đ

2.277.000đ

liên hệ
Công tắc cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Livolo Zigbee VL-C9FCEZ-2WP Temperature & humidity sensor with ZigBee function

Công tắc cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Livolo Zigbee VL-C9FCEZ-2WP Temperature & humidity sensor with ZigBee function

liên hệ
Công tắc cảm biến điều khiển âm thanh và ánh sáng Livolo Zigbee VL-FCJZ-2WP Sound and Light Control  sensor

Công tắc cảm biến điều khiển âm thanh và ánh sáng Livolo Zigbee VL-FCJZ-2WP Sound and Light Control sensor

liên hệ