Giá các mã hàng UK | AU-US | EU | hệ Wifi | hệ Zigbee | hệ IR/ RF

Giá các mã hàng UK | AU-US | EU | hệ Wifi | hệ Zigbee | hệ IR/ RF
Ngày đăng: 30/05/2023 03:54 PM

Livolo dòng mã EC

Công tắc cảm ứng mặt kính đơn 1 chiều Livolo Zigbee VL-FC1Z2-3GSVE

Công tắc cảm ứng mặt kính đôi 1 chiều Livolo Zigbee VL-FC2Z2-3GSVE

Công tắc cảm ứng mặt kính 3 nút 1 chiều Livolo Zigbee VL-FC3Z2-3GSVE

Công tắc cảm ứng mặt kính đơn 2 chiều Livolo Zigbee VL-FC1SZ2-3GSVE

Công tắc cảm ứng mặt kính đôi 2 chiều Livolo Zigbee VL-FC2SZ2-3GSVE

Công tắc cảm ứng mặt kính 3 nút 2 chiều Livolo Zigbee VL-FC3SZ2-3GSVE

Trung tâm điều khiển nhà thông minh Livolo Zigbee EC VL-XG004

Livolo dòng mã C9 - Wifi

Công tắc cảm ứng mặt kính 1 nút 1 chiều Livolo Wifi VL-C9FC1NY-3G

Công tắc cảm ứng mặt kính 2 nút 1 chiều Livolo Wifi VL-C9FC2NY-3G

Công tắc cảm ứng mặt kính 3 nút 1 chiều Livolo Wifi VL-C9FC3NY-3G

 

Công tắc cảm ứng mặt kính 1 nút 2 chiều Livolo Wifi VL-C9FC1SNY-3G

Công tắc cảm ứng mặt kính 2 nút 2 chiều Livolo Wifi VL-C9FC2SNY-3G

Công tắc cảm ứng mặt kính 3 nút 2 chiều Livolo Wifi VL-C9FC3SNY-3G

 

Công tắc cảm ứng nút lõm khung mặt kính 1 nút 1 chiều Livolo Wifi VL-C9FC1NY-3GP

Công tắc cảm ứng nút lõm khung mặt kính 2 nút 1 chiều Livolo Wifi VL-C9FC2NY-3GP

Công tắc cảm ứng nút lõm khung mặt kính 3 nút 1 chiều Livolo Wifi VL-C9FC3NY-3GP

 

Công tắc cảm ứng nút lõm khung mặt kính 1 nút 2 chiều Livolo Wifi VL-C9FC1SNY-3GP

Công tắc cảm ứng nút lõm khung mặt kính 2 nút 2 chiều Livolo Wifi VL-C9FC2SNY-3GP

Công tắc cảm ứng nút lõm khung mặt kính 3 nút 2 chiều Livolo Wifi VL-C9FC3SNY-3GP

 

Công tắc cảm ứng Mô-đun đơn 1 chiều Livolo Wifi khung mặt kính VL-FC1NY-2WP

Công tắc cảm ứng Mô-đun đôi  1 chiều Livolo Wifi khung mặt kính VL-FC2NY-2WP

Công tắc cảm ứng Mô-đun đơn 2 chiều Livolo Wifi khung mặt kính VL-FC1SNY-2WP

Công tắc cảm ứng Mô-đun đơn 2 chiều Livolo Wifi khung mặt kính VL-FC2SNY-2WP

Livolo dòng mã C9 - Zigbee

Công tắc cảm ứng mặt kính 1 nút 1 chiều Livolo Zigbee VL-C9FC1Z-3GS14

Công tắc cảm ứng mặt kính 2 nút 1 chiều Livolo Zigbee VL-C9FC2Z-3GS14

Công tắc cảm ứng mặt kính 3 nút 1 chiều Livolo Zigbee VL-C9FC3Z-3GS14

Công tắc cảm ứng mặt kính 4 nút 1 chiều Livolo Zigbee VL-C9FC4Z-3GS14

 

Công tắc cảm ứng mặt kính 1 nút 2 chiều Livolo Zigbee VL-C9FC1SZ-3GS14

Công tắc cảm ứng mặt kính 2 nút 2 chiều Livolo Zigbee VL-C9FC2SZ-3GS14

Công tắc cảm ứng mặt kính 3 nút 2 chiều Livolo Zigbee VL-C9FC3SZ-3GS14

Công tắc cảm ứng mặt kính 4 nút 2 chiều Livolo Zigbee VL-C9FC4SZ-3GS14

 

Công tắc cảm ứng đèn chiết áp mặt kính 2 nút 1 chiều Livolo Zigbee Dimmer VL-C9FC2D1Z-3G

Công tắc cảm ứng Mô-đun đèn chiết áp khung mặt kính 1 nút 1 chiều Livolo Zigbee Dimmer VL-C9FC1D1Z-2WP

Công tắc cảm ứng Mô-đun đèn chiết áp khung mặt kính 1 nút 2 chiều Livolo Zigbee Dimmer VL-C9FC1SD1Z-2WP

Công tắc cảm ứng Mô-đun đèn chiết áp khung mặt kính 1 nút 1 chiều Livolo Zigbee Dimmer VL-C9FC1D2Z-2WP

Công tắc cảm ứng Mô-đun tăng và giảm ( + | - )  đèn chiết áp khung mặt kính 2 chiều Livolo Zigbee Dimmer VL-FC1SDZ-2WP

Công tắc cảm ứng Mô-đun tăng và giảm ( + | - ) chiết áp quạt khung mặt kính Livolo Zigbee Speed VL-FC1GZ-2WP

 

Công tắc cảm biến nhiệt độ và độ ẩm Livolo Zigbee VL-FCEZ-2WP Temperature & humidity sensor with ZigBee function ✅

Công tắc cảm biến điều khiển âm thanh & ánh sáng Livolo Zigbee VL-FCJZ-2WP Sound&Light Control  sensor

Bộ điều chỉnh nhiệt độ Livolo cho máy điều hòa nhiệt độ, Màn Hình Cảm Ứng LCD Tiêu Chuẩn US/AU ( VL-FCA-2WP & VL-XQ004 ) Air Conditioner Controller 

Bộ điều chỉnh nhiệt độ Livolo cho máy điều hòa nhiệt độ, Màn Hình Cảm Ứng LCD Tiêu Chuẩn US/AU ( VL-FCQ1-2WP & VL-XQ002 ) Thermostat with external wire(for sensor)

Bộ điều chỉnh nhiệt độ Livolo cho máy điều hòa nhiệt độ, Màn Hình Cảm Ứng LCD Tiêu Chuẩn US/AU ( VL-FCQ1-2WP & VL-XQ001 ) Accessories of Temperature Control Switch(External sensor)

Công tắc cảm ứng Mô-đun đơn 1 chiều Livolo Zigbee khung mặt kính VL-C9FC1Z-2WP

Công tắc cảm ứng Mô-đun đôi  1 chiều Livolo Zigbee khung mặt kính VL-C9FC2Z-2WP

Công tắc cảm ứng Mô-đun đơn 2 chiều Livolo Zigbee khung mặt kính VL-C9FC1SZ-2WP

Công tắc cảm ứng Mô-đun đôi  2 chiều Livolo Zigbee khung mặt kính VL-C9FC2SZ-2WP

 

Công tắc cảm ứng Mô-đun đơn 1 chiều Livolo Zigbee khung mặt kính VL-FC1Z-1WP

Công tắc cảm ứng Mô-đun đơn 2 chiều Livolo Zigbee khung mặt kính VL-FC1SZ-1WP

 

Công tắc cảm ứng Mô-đun Reset đơn 1 chiều Livolo Zigbee khung mặt kính VL-C9FC1HNZ-2WP

Công tắc cảm ứng Mô-đun Reset đôi  1 chiều Livolo Zigbee khung mặt kính VL-C9FC2HNZ-2WP

 

Công tắc cảm ứng Mô-đun đèn chiết áp đơn 1 chiều Livolo Zigbee Dimmer khung mặt kính VL-FC1D1Z-2WP

Công tắc cảm ứng Mô-đun đèn chiết áp đơn 2 chiều Livolo Zigbee Dimmer khung mặt kính VL-FC1SD1Z-2WP

Công tắc cảm ứng Mô-đun đèn chiết áp đơn 1 chiều Livolo Zigbee Dimmer khung mặt kính VL-FC1D2Z-2WP

 

Công tắc cảm ứng Mô-đun rèm cửa đôi Livolo Zigbee Curtain khung mặt kính VL-FC2NWZ-2WPS21

Công tắc cảm ứng Mô-đun rèm cửa đôi Livolo Zigbee Curtain khung mặt kính VL-FC2WZ-2WP


Livolo dòng cơ

Mặt che trơn Livolo VL-FCMB-1WP ( 22.5mm x 45mm ) 

Mặt che trơn Livolo VL-FCMB-2WP ( 45mm x 45mm ) 

 

Công tắc cơ Mô-đun 1 nút 2 chiều Livolo VL-FCMKS-2WP

Công tắc cơ Mô-đun Reset 1 nút 1 chiều Livolo VL-FCMH-2WP

 

Công tắc cơ Mô-đun 1 nút 2 chiều Livolo VL-FCMKS-1WP

Công tắc cơ Mô-đun Reset 1 nút 1 chiều Livolo VL-FCMH-1WP

 

Công tắc cơ 2 cực 20A Livolo VL-FCMKV20A-2WP

Công tắc cơ 2 cực 45A Livolo VL-FCMKV45A-3WP

 

Công tắc cơ 2 cực 10A Livolo VL-FCMKV10A-1WP

Công tắc cơ khẩn cấp với kéo dây Livolo VL-FCME-1WP

 

Công tắc cơ 10A trung gian Livolo VL-FCMM10A-1WP

Công tắc cơ 10A trung gian Livolo VL-FCMM10A-2WP

 

Công tắc cảm biến cơ thể người Livolo VL-C9FCU-2WP

Công tắc cảm biến cơ thể người Livolo Zigbee VL-C9FCUZ-2WP

 

Đèn cầu thang âm tường Livolo VL-FCL1-2WP

Đèn cảm biến chuyển động cầu thang âm tường Livolo VL-FCL-2WP

 

Đồng hồ âm tường khung mặt kính Livolo VL-FCCL-2WPS70

 

Ổ cắm dây âm thanh Livolo VL-FCSD-1WPS01 Audio wiring socket 

Ổ cắm âm tường USB-C ( type-C ) Livolo VL-FCUC-2WP

Ổ cắm âm tường USB-A và USB-C Livolo VL-FCUA18W.UC18W-2WP

Loa Bluetooth âm tường Livolo VL-FCF-2WP

Chuông cửa âm tường Livolo VL-FCBZ-2WP chỉnh 8 âm nhạc khác nhau 

 

Trung Tâm Điều Khiển Từ Xa Livolo VL-XG002 NEW 3.0 External ZigBee Gateway

Cảm biến cửa từ Livolo VL-XM001 Zigbee Door sensor

Remote Livolo VL-XR005 Điều khiển từ xa hai nút ( Two-button Zigbee Remote Control )

Công tắc cảm biến không tiếp xúc Livolo VL-C7FU1-2BP Proximity sensing switch

 

Ổ cắm điện 3 chấu tròn dẹp Livolo VL-FCT21 16A-2WP US 16A multifunctional socket

Ổ cắm điện 3 chấu đa năng Livolo VL-FCT22 16A-2WPMulti-function socket (2020 version)

Ổ cắm điện 3 chấu chéo Livolo VL-FCTI10A-2WP Australia 10A single Power Socket

Ổ cắm điện 2 chấu dẹp Livolo VL-FCTA15A-1WP US 15A socket

Ổ cắm điện 2 chấu tròn dẹp Livolo VL-FCT25 16A-1WP US 16A multi-function socket

Ổ cắm điện 3 chấu đôi full mặt kính Livolo VL-C9HTO16A.TO16A-3WGS21 Double socket Dimension:119mm*78mm

 

Ổ cắm line điện thoại Livolo VL-FCTP-1WP ( Tel socket function key )

Ổ cắm mạng Livolo VL-FCCP-1WP ( Com socket function key )

Ổ cắm âm thanh Livolo VL-FCAU-1WP ( Audio socket function key )

Ổ cắm Video Livolo VL-FCVD-1WP ( Video socket function ) 

Ổ cắm TiVi Livolo VL-FCTV-1WP ( TV socket function key ) 

Ổ cắm Microphone Livolo VL-FCPH-1WP ( Microphone socket function key )

Ổ cắm Sound Livolo VL-FCSD-1WP ( socket function key )

Ổ cắm cáp quang Livolo VL-FCSL-1WP ( Satellite Television  function key )

Ổ cắm cáp HDMI Livolo VL-FCHD-1WP ( HDMI  function key ) 

 

Chia sẻ:
Bài viết khác: